Registrace

*
Vlastníte již členství daydreams?
 
 
daydreams - Zákaznický servis : hotels@daydreams.com
všední dny 9.00 - 18.00 hodin
Vyhledat místo
Délka pobytu
3 x noc
  • 1 noc
  • 2 x noc
  • 3 x noc
  • 4 x noc
  • 5 x noc
  • 6 x noc
Datum pobytu
příjezd
odjezd
pevné
Flexibilní
Počet osob | pokoj
2 x dospělá os.,
0 děti
1 x pokoj

Pokoj 1

Rezervace více pokojů a osob

Více pokojů a osob si můžete rezervovat, pokud jste přihlášení ke svému zákaznickému účtu a ve svém profilu máte platnou kartu DreamCard, nebo odpovídající počet daydreams poukazů.

Do obchodu

 

Zásady zpracování osobních údajů

 

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky společnosti Business Power (dále jen
       „Zásady ochrany osobních údajů“ nebo též „Zásady“) poskytují informace o zpracování osobních údajů společností
       Business Power s.r.o., IČ 271 77 572,
       se sídlem Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5 (dále jen „Business Power“).
1.2. V těchto Zásadách poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a informujeme Vás o Vašich právech v 
       souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.
1.3. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.10.2020 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679,
       o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“).
1.4. Společnost Business Power je oprávněna Zásady kdykoliv změnit. Aktuální Zásady zpracování osobních údajů jsou vždy k
       dispozici na webových stránkách společnosti na adrese www.daydreams.cz
 

2. Rozsah působnosti

2.1. Tyto Zásady se vztahují na veškeré nabídky společnosti Business Power dostupné na adrese daydreams.cz či jakýmkoliv jiným
       způsobem prostřednictvím subdomén, mobilních aplikací, či webových portálů třetích stran.
 

3. Správce osobních údajů

3.1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost Business Power s.r.o., IČO 27177572, se sídlem Bucharova 1314/8,
       Stodůlky, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 102201.
3.2. Webové stránky společnosti jsou dostupné na adrese: daydreams.cz .
 

4. Kategorie osobních údajů     

4.1. Osobním údajem jsou jakékoli informace o identifikovaném nebo identifikovatelném subjektu údajů. Identifikovatelnou fyzickou
       osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo,
       síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní
       nebo společenské identity této fyzické osoby.
4.2. Pro účely těchto Zásad budou rozlišovány následující kategorie osobních údajů:
       4.2.1. Informace o uživatelském účtu: přihlašovací jméno a heslo
       4.2.2. Osobní identifikační údaje: akademický titul, jméno a příjmení, oslovení/pohlaví, datum narození nebo rodné číslo
       4.2.3. Adresní údaje: ulice, číslo domu, město, země, PSČ
       4.2.4. Kontaktní údaje: telefonní čísla, e-mailové adresy, fax
       4.2.5. Údaje o přihlašování: informace o službě, prostřednictvím které se subjekt údajů přihlásil; data a technické informace
                 týkající se přihlašování, potvrzení přihlášení a odhlášení, údaje zadávané pro přihlašování
       4.2.6. Informace o objednávce: objednané produkty, ceny, platební a dodací údaje
       4.2.7. Platební údaje: informace o účtu, platební kartě, informace o jiných platebních metodách (např. Paypal)
       4.2.8. Údaje z newsletterů: otevření newsletteru (datum a čas), obsah, použité odkazy a následující informace týkající
                 přístupového počítače – použitá adresa internetového protokolu (IP adresa), prohlížeč (typ a verze), typ zařízení,
                 operační systém a podobné technické informace
       4.2.9. Přístupové údaje: datum a čas návštěvy stránky, stránka, ze které přístupový systém přistupoval k naší webové stránce,
                 stránky přístupné během používání, identifikační data relace (ID relace), a informace týkající se přístupového
                 počítače – použitá adresa internetového protokolu (IP adresa), prohlížeč (typ a verze), typ zařízení, operační systém
                 a podobné technické informace
 

5. Získávání, účel a právní základ zpracování osobních údajů

5.1. Není-li v Zásadách stanoveno jinak, osobní údaje získává společnost Business Power od subjektů těchto údajů.
5.2. Subjekt údajů, který poskytuje společnosti Business Power osobní údaje, nese odpovědnost za správnost všech poskytnutých
       osobních údajů.
 

6. Zpracování osobních údajů poskytnutých třetí osobou

6.1. Osoba, která společnosti Business Power poskytuje osobní údaje třetích osob, takové třetí osoby zastupuje a poskytnutím
       takových osobních údajů potvrzuje, že má pověření takových třetích osob k poskytnutí jejich osobních údajů.
 

7. Zpracování osobních údajů na základě smlouvy

7.1. Zpracování osobních údajů společností Business Power je z velké části prováděno z důvodu nezbytnosti pro plnění smlouvy
       uzavřené mezi společností Business Power a subjektem údajů, a to vždy za účelem plnění takové smlouvy.
7.2. Předmětem zpracování za účelem plnění smlouvy jsou zejména Osobní identifikační údaje, Adresní údaje, Kontaktní údaje,
       Informace o objednávce a Platební údaje.
7.3. Během zadávacího procesu Vás budeme informovat, zda jsou pro příslušnou službu, resp. pro uzavření dané smlouvy,
       požadovány osobní údaje, např. označením „povinného pole“. Neposkytnutí požadovaných údajů bude mít za následek
       neposkytnutí příslušné služby.
7.4. Společnost Business Power je oprávněna zpracovávat osobní údaje po celou dobu trvání smlouvy, a dále po dobu 10 let
       po skončení smlouvy, pokud delší dobu nestanoví právní předpis, a to pro účely archivace a oprávněných zájmů společnosti
       Business Power či třetích stran v režimu omezeného zpracování tak, aby je bylo možné použít pro určení, výkon nebo
       obhajobu právních nároků.
 

8. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů

8.1. Jestliže je zpracování osobních údajů prováděno na základě souhlasu, pak je poskytován v rozsahu a pro účely v tomto
       souhlasu uvedeném, v souladu s těmito Zásadami a jeho případné odmítnutí nemá vliv na poskytnutí služby společnosti
       Business Power.
8.2. Subjekt údajů je oprávněn kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, tím však není dotčena zákonnost
       zpracování založená na souhlasu uděleném před odvoláním souhlasu.
 

9. Zpracování údajů pro účely oprávněných zájmů společnosti Business Power či třetí strany

9.1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s přístupem k webovému portálu
       9.1.1. Vzhledem ke způsobu fungování přenosu dat na internetu je nevyhnutelný přenos přístupových údajů poskytovatelům
                 externího obsahu. Tyto třetí osoby jsou odpovědné za to, že provoz IT systémů probíhá v souladu požadavky na ochranu
                 dat. Poskytovatelé zároveň rozhodují, jak dlouho budou předmětná data uchovávána.
       9.1.2. Předmětem zpracování jsou Přístupové údaje, a to za účelem navázání spojení, zobrazení obsahu, správného fungování
                 webového portálu, detekce kyberútoků na základě neobvyklých aktivit a diagnostiky.
       9.1.3. Příjemcem osobních údajů jsou externí poskytovatelé obsahu, kteří dodávají např. obrázky, videa, vložené příspěvky ze
                 sociálních sítí, reklamní banner atd., které jsou vyžadovány pro zobrazení služby, a také poskytovatelé zabezpečovacích
                 služeb.
9.2. Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním zákaznického servisu
       9.2.1. Kvůli vyřizování požadavků a stížností zákazníků zpracováváme Osobní identifikační údaje, Kontaktní údaje, jakož i
                  obsah takových dotazů a stížností. Účelem zpracování je zlepšování našich služeb.  
9.3. Zpracování osobních údajů v souvislosti s marketingovými a reklamními účely
       9.3.1. Za účelem analýzy a optimalizace našich služeb a v souvislosti s reklamními účely zpracováváme osobní údaje
                 pomocí sledovacích technologií. Sledování dat můžete zabránit odmítnutím souhlasu se zpracováním (tzv. „opt-out“,)
                 které se obvykle ukládá pomocí cookies. Pokud používáte nový prohlížeč nebo pokud jste smazali soubory cookies ve
                 Vašem stávajícím prohlížeči, musíte odmítnutí souhlasu nastavit znova. Popsané postupy sledování zpracovávají osobní
                 údaje pouze v pseudonymní podobě; nedochází k navázání spojení s konkrétní identifikovanou fyzickou osobou.
       9.3.2. Analýza chování uživatelů pomocí sledování nám pomáhá monitorovat účinnost našich služeb, optimalizovat je a
                 přizpůsobit je potřebám uživatelů a opravovat chyby. Dále slouží k vytvoření statistických údajů o charakteristických
                 hodnotách využívání našich služeb (rozsah, intenzita využívání, chování uživatelů na webových stránkách) na základě
                 jednotných postupů a tím i k získání srovnatelných hodnot na celém trhu.
       9.3.3. Pokud jde o služby, které poskytujeme v souvislosti se smlouvou, provádí se sledování dat a jejich analýza na základě
                 právního důvodu dle čl. 8, tedy za účelem plnění smluvních závazků. Mimo smluvní vztahy je právním základem
                 zpracování oprávněný zájem poskytovat co nejefektivnější a nejatraktivnější služby na základě informací získaných
                 na základě sledování a marketingu.
       9.3.4. Naše webové stránky používají takzvané sociální pluginy („pluginy“) ze sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost
                 Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pluginy jsou označeny logem Facebooku 
                 nebo dodatkem „Sociální plug-in z Facebooku“ nebo „Facebookový sociální plugin“. Přehled pluginů na Facebooku a 
                 jejich vzhled najdete zde: http://developers.facebook.com/plugins
                 Účel a rozsah shromažďování údajů, dalšího zpracování a používání údajů společností Facebook, jakož i vaše související
                 práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí najdete v informacích o ochraně údajů Facebooku:
                 http:/www.facebook.com/policy.php

10. Poskytování údajů třetím osobám

10.1. Kromě společnosti Business Power zpracovává osobní údaje také příslušný poskytovatel ubytovacích služeb, u kterého jste
         provedlirezervaci, a společnost Freedreams B.V., se sídlem Jonkerbosplein 52, 6534 AB Nijmegen, Nizozemí, a to za
         účelem realizace ubytovacích služeb.
10.2. Pokud přenášíme údaje do třetích zemí, tj. do některého nečlenského státu Evropské unie, bude přenos prováděn výhradně
         v souladu s požadavky zákonem regulované přípustnosti.
10.3. Pokud přenos údajů do třetí země neslouží k plnění naší smlouvy s Vámi, není prováděn na základě Vašeho souhlasu,
         nebo neslouží k uplatnění či obraně právních nároků a není dána žádná jiná výjimka podle čl. 49 GDPR, Vaše údaje
         převedeme do třetí země pouze tehdy, pokud existuje rozhodnutí o přiměřenosti podle čl. 45 GDPR nebo odpovídající
         ochranná opatření v souladu s čl. 46 GDPR.
 

11. Hosting

11.1. Zpracování dat je do značné míry prováděno za účasti tzv. poskytovatelé hostingových služeb, kteří nám poskytují úložný
         prostor a kapacity pro zpracování dat v jejich datových centrech a také zpracovávají osobní údaje naším jménem v souladu
         s našimi pokyny.
11.2. Tito poskytovatelé služeb zpracovávají údaje buď výhradně v rámci Evropské unie, případně i mimo Evropskou unii tehdy,
         pokud je prostřednictvím příslušných ustanovení zaručena odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.
 

12. Práva subjektů údajů

12.1. Podle Nařízení náleží každému subjektu údajů níže popsaná práva. Pokud budete chtít některé z těchto práv uplatnit,
         kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu info@daydreams.cz .
12.2. Právo na informace
         12.2.1. K plnění tohoto práva subjektu údajů slouží Zásady. Subjekt údajů má dále právo požadovat přístup ke svým osobním
                     údajům, které společnost Business Power zpracovává.
         12.2.2. Toto právo zahrnuje zejména právo získat od společnosti informaci, zda zpracovává osobní údaje příslušného subjektu
                     údajů, a informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajích, příjemcích, kterým osobní údaje byly
                     nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování a dalších právech subjektu údajů.
12.3. Právo na opravu/doplnění údajů
         12.3.1. Subjekt údajů má právo požadovat opravu svých osobních údajů, popř. i jejich doplnění, v případě, že společnost
                     Business Power zpracovává neaktuální nebo nepřesné údaje.
12.4. Právo na výmaz
         12.4.1. Subjekt údajů může požadovat výmaz veškerých osobních údajů, které se ho týkají. V takovém případě společnost
                     Business Power vymaže bez zbytečného odkladu všechny osobní údaje týkající se daného subjektu. Společnost
                     Business Power však nemá povinnost vymazat osobní údaje, pokud existují oprávněné důvody pro zpracování těchto
                     osobních údajů (např. pro plnění smlouvy, poskytování služeb, aj.).
12.5. Právo odvolat souhlas ke zpracování osobních údajů
         12.5.1. Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, má subjekt údajů právo i bez uvedení důvodu svůj souhlas se
                     zpracováním odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve
                     uděleného souhlasu před jeho odvoláním.
12.6. Právo na omezení zpracování
         12.6.1. Subjekt údajů může požádat o omezení zpracování, pokud se domnívá, že společnost Business Power (i) zpracovává
                     nepřesné údaje, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost mohla přesnost osobních údajů prověřit, (ii) provádí
                     zpracování údajů protiprávním způsobem a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení
                     jejich použití, (iii)  již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení výkon
                     nebo obhajobu právních nároků.
         12.6.2. Právo na omezení zpracování lze dále využít tehdy, když subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, a to do doby,
                     než bude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti Business Power převažují nad oprávněnými důvody subjektu
                     údajů.
12.7. Právo na přenositelnost osobních údajů
         12.7.1. Subjektu údajů může požadovat od společnosti Business Power, aby mu poskytla osobní údaje, které se ho týkají a
                     které společnosti poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Subjekt údajů může
                     zároveň požadovat po společnosti Business Power předání těchto osobních údajů jinému správci.
12.8. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které společnost Business Power zpracovává z důvodu oprávněného
         zájmu.
12.9. Právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
         Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetová adresa: https://www.uoou.cz/.